Skip to main content

Sweden Research

Internet Sites

Resources at the Center

Books

  • Kultur-och Personhistoriska Anteckningar vol. 1-3
  • Stockholms Stads Arkivnämnd Och Stadsarkiv Årsberättelse Vol. 1-4
  • Svenska Kyrkans Historia Vols. 1-4